Vad händer med spelmarknaden?

Statusen för den svenska spelmarknaden befinner sig i ett aningen ovisst läge sedan slutet av april.

Då lanserade regeringen ett förslag på striktare restriktioner på grund av att vi befinner oss i en tid av ekonomisk ovisshet. Förslaget var på remiss fram till början av maj och det fick ett delat mottagande av spelbranschen och andra samhällsinstanser. Medan somliga ställde sig helt bakom regeringens förslag, så var det andra som ansåg att restriktionerna var missriktade och extrema.

Ett reviderat förslag ligger nu ute på remiss fram till 5 juni och i det här inlägget tänkte jag undersöka det nya förslaget lite närmare och se hur det skiljer sig från det tidigare förslaget.

Detta avser det uppdaterade åtgärdsförslaget

De senaste månaderna har delar av spelmarknaden sett en ökad aktivitet, medan andra delar har sett en minskad. Inom spel på nätcasinon (som du kan hitta till genom https://www.casinoguide.se/bonus) så har regeringen varit orolig för att de rådande omständigheterna ska leda till ökat spelande, även om den faktiska datan visar på en lätt nedåtgående trend.

I grova drag ser regeringens reviderade åtgärdsförslag väldigt likt ut det gamla förslaget. De tre huvudpunkterna är i stort sett intakta i syfte, men till viss del modifierade.

Regeringen vill att insättningsgränsen för casinospel online ska ha ett tak på 5000 kronor i veckan (och en förlustgräns på 5000 kronor vid spel på värdeautomater), att konsumenterna ska vara tvungna att sätta gränser för tiden de spelar på nätcasinon och/eller värdeautomater, samt att spelbolagen på den svenska marknaden – som erbjuder spel på casinon online eller värdeautomater – inte får erbjuda bonusar på mer än 100 kronor.

Tanken är nu att förslaget ska träda i kraft 2 juli och gälla resten av året. 

Regeringen har lyssnat på delar av kritiken

Medan regeringens första förslag på åtgärder hade samma typ av restriktioner som de ovan nämnda, så är det nuvarande förslaget betydligt tydligare riktat mot casinospel online och värdeautomater.

Det inledande förslaget mötte en hel del kritik för att det omfattade spelbranschen i stort och inte, i första hand, de riskområden som den senaste tiden har sett en ökad aktivitet. Istället klumpades delar av spelmarknaden, som i nuläget lider, ihop med de delar som anses vara den stora risken för folkhälsan. I det reviderade förslaget är det nu mycket klarare att staten avser att åtgärderna i första hand ska gälla nätcasinon och spel på värdeautomater.

Utan att lägga för mycket värdering i min analys så känns det som att det reviderade förslaget har goda chanser att träda i kraft i början av juli. Det har ett tydligt fokus på ett ökat spelansvar i en tid där många känner ekonomisk press och utsatthet, och åtgärderna har nu ett klarare mål i de ansedda riskområdena som är nätcasinon och värdeautomater.

Lämna en kommentar