Vilka är riskerna med att låna pengar?

Om du funderar på att låna pengar är det viktigt att förstå riskerna som är förknippade med detta. Att låna pengar kan vara ett bra sätt att få de finansiella medel du behöver för att exempelvis köpa dina första bostad eller betala en stor utgift, men det är viktigt att vara medveten om de potentiella fallgroparna.

Det finns nämligen en hel del risker förknippat med att låna pengar, och om du inte har grundläggande kännedom kring dessa så är det lätt att hamna i en mycket svår ekonomisk situation.

Det kan leda till stora skulder

Lån används ofta som ett sätt att få tillgång till pengar när du behöver dem som mest, oavsett om du behöver ta sms lån snabbt för en akut utgift eller behöver ett stort bolån så finns det risk att du tar på dig en alldeles för stor skuld för dig att hantera.

En potentiell konsekvens av detta är att du kan få svårt att hålla jämna steg med dina månadsbetalningar, vilket kan leda till att din skuld blir svår att hantera. Dessutom kan uteblivna betalningar skada din kreditvärdighet och göra det svårare för dig att ta någon typ av lån i framtiden (mer om det längre ner i artikeln).

Även om lån kan vara nödvändiga i vissa situationer är det viktigt att överväga alla kostnader och potentiella risker innan du tar ett lån. Genom att förstå riskerna i förväg kan du bättre hantera din ekonomi och undvika de fallgropar som är förknippade med att skuldsätta sig för mycket genom ett lån.

Betalningsanmärkningar och Kronofogden

En direkt konsekvens av att skuldsätta sig så pass mycket att man inte har råd med återbetalningarna är att du riskerar att få inkassokrav och betalningsanmärkningar och sätta ditt finansiella öde i händerna på Kronofogden.

Ingen av dessa saker är särskilt roliga att utsättas för. När väl Kronofogden blir inkopplade kommer de komma hem till dig och knacka på för att samla in saker av värde i ditt hem. Dessa saker kommer de sedan att sälja på auktion för att få in pengarna du är skyldig.

Det kan leda till försämrad kreditvärdighet

Lån kan leda till försämrad kreditvärdighet av flera skäl. För det första kan det skada kreditvärdigheten om du som låntagare hamnar efter med dina betalningar.

För det andra kan många ansökningar om lån också leda till en försämrad kreditvärdighet. Detta beror på att en kreditkontroll (UC) måste göras för varje bank som du skickar in en låneansökan till. Kort sagt kan man alltså säga att ju fler kreditkontroller som görs i ditt namn, desto sämre kommer din kreditvärdighet att bli.

Sist men inte minst kan din kreditvärdighet försämras beroende på hur många olika lån och krediter som du redan har. Detta gäller faktiskt oavsett om du är noggrann med dina återbetalningar eller inte.

Sammanfattningsvis

Att ta ett lån är alltså inte helt riskfritt. Det är därför viktigt att vara väl informerad innan man fattar några beslut. Här ovanför har vi gått igenom några av de värsta scenarion som kan hända om du inte är försiktig när du tar ett lån.

För att undvika eventuella problem vid låntagande är det därför viktigt att bara låna bara så mycket pengar som du behöver, se till att du har råd med återbetalningarna och tänka på alla kostnader som är förknippade med lånet innan du tecknar något avtal.