Vem är terrorist?

Blogginlägget är skrivet av Sven Tycker.

» Vem avgör det? Det svenska pinsamma krumbuktandet inför Turkiets utpressning aktualiserar frågan om vem som är terrorist. Vad är en terrororganisation? Vem bestämmer och avgör om en organisation är en terrororganisation? Vem som är en terrorist? Vilket som är ett terrordåd? Enkelt uttryckt kan man väl säga att om man använder våld för att uppnå ett politiskt syfte så är det terrorism. Kan det stämma? Så här skriver Wikipedia: – ”Terrorism (från latin terror ‘rädsla, fruktan’) avser det systematiska användandet av…

Läs hela blogginlägget här: Vem är terrorist?