Varför startade polisens kravallerna i Göteborg?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Polisen i Göteborg startade kravellerna i Göteborg genom att på förmiddagen den 14 juni stänga in omkring 800 människor på Hvitfeldtska gymnasiet och slå sönder demonstranternas och seminariedeltagarnas organisation, samordningsmöjligheter och logistik. Händelsen var ett grovt övergrepp och ett fatalt misstag. Det var detta som blev startskottet för och ledde till kravallerna i Göteborg 2001 under det som gått till historien som Göteborgshändelserna. Göteborg 2001. Ändå håller polisen fast vid att det var en lyckad insats som gjorde läget bättre.…

Läs hela blogginlägget här: Varför startade polisens kravallerna i Göteborg?