Varför kärnkraften inte behövs

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Kärnkraft kan producera mycket energi, stabilt och utan att vädret påverkar. Solenergi, vindkraft och vattenkraft är alla på olika sätt beroende av vädret. Vattenkraft i mindre utsträckning än de andra då dammar kan användas för att lagra energi. Men det gör också att vattenkraften kan utnyttjas som batteri för vindkraft och solel. Vindkraft producerar mycket el när det blåser. Det blåser mer på vintern då elbehovet är större. Vindkraften finns främst i områden som ligger ganska långt från befolkningscentra även…

Läs hela blogginlägget här: Varför kärnkraften inte behövs