Varför finns styrelser inom regionen?

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Den styrelse, som orsakat ett överskridande av budget med över 600 miljoner kronor avstår från att fatta beslut. Skandal. Avvikelse från budget måste självklar leda till något slag av beslut. Är sjukhusstyrelsen endast ett organ för anmälan av sakers tillstånd? Styrelser inom regionen är på väg att bli överflödigaOförändrad prognos för Akademiska – förbättring vid Lasarettet i EnköpingAkademiska sjukhuset beräknas göra ett underskott under 2021 på minus 630 miljoner kronor, vilket är samma prognos som gavs föregående månad. Det framgår…

Läs hela blogginlägget här: Varför finns styrelser inom regionen?