Varför är Sverige mer kapitalistiskt än USA?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Privatiseringen av offentliga tjänster såldes bland annat in med att personalkooperativ mycket bättre skulle kunna sköta mycket som stat och kommun hade gjort. Så blev det inte. Personalkooperativ lyser fullständigt med sin frånvaro i välfärdssektorn. Istället är det s.k. riskkapitalister, gärna med bas i laglösa ministater, som styr. Orsaken tycks vara, menar Bo Rothstein att Sverige till sin konstruktion är mer kapitalistiskt än t.o.m. USA. Vad som egentligen menas med kapitalism tycks vara en smula förvirrat. Det finns flera definitioner. –…

Läs hela blogginlägget här: Varför är Sverige mer kapitalistiskt än USA?