Vårdstyrelsen

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Uppsnabbat- Region Uppsalas politiska beslut i kortformUppsnabbat vårdstyrelsen 18 marsI detta nummer:•Mobila närvårdsteam ska utvecklas•Region Uppsala ska ta fram handlingsplan för fast läkarkontakt•Granskning av vårdval privat psykoterapi leder till åtgärdsplanMobila närvårdsteam ska utvecklasVid vårdstyrelsens möte presenterades en rapport som handlar om att utöka och utveckla uppdraget för Region Uppsalas mobila närvårdsteam. Åtgärdsförslagen antogs och förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa ska nu återkomma i med en lägesrapport i oktober.De mobila närvårdsteamen infördes 2016 med ett antal uppdrag, som kompletterade den…

Läs hela blogginlägget här: Vårdstyrelsen