Vänsterpartiet – ett parti på ”klass­kampens grund”?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

”Människor har i alla tider samlats för att tillsammans skapa tryggare och friare samhällen. Vänsterpartiet är en sådan gemenskap.” Så börjar det förslag till nytt partiprogram som lagts fram inför Vänsterpartiets kongress i maj. I en betydligt äldre programtext börjar författarna resonemanget i en annan ända: ”Alla hittillsvarande samhällens historia är klasskampens historia.” Det är naturligtvis lite elakt att ställa vilken text som helst mot det politiska och litterära mästerstycket som Marx och Engels åstadkom med Kommunistiska Manifestet, men skillnaden…

Läs hela blogginlägget här: Vänsterpartiet – ett parti på ”klass­kampens grund”?