Vad som kan göras på grund av och efter coronakrisen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

ETC har samlat in förslag på lämpliga åtgärder med anledning av covid-19 och den ekonomiska kris som skapats av kapitalets oförmåga att hantera en kris av detta slag. Johan Ehrenberg har personligen valt ut en lång rad förslag som jag väljer att återpublicera här: Vårda! Nej, vi ska inte ”återstarta allt till det normala”, vi ska utmana det rådande för ”det normala” är en kris vi inte vill återgå till. All vård och omsorg under offentlig ägo. Bort med ägarstyrd…

Läs hela blogginlägget här: Vad som kan göras på grund av och efter coronakrisen