Vad kan göras för ökad jämlikhet?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Det finns två större komplex av politiska frågor som är avgörande för framtiden. Ett av dessa frågekomplex är det klimatpolitiska komplexet med frågor om transporter, bilism, energiproduktion, fossila bränslen, stadsplanering, jordbruk, biologisk mångfald och skogsbruk. Det andra komplexet med politiska frågor som är avgörande är frågorna som handlar om jämlikhet och klass. Några av de saker det handlar om är bland annat om ekonomiska villkor däribland de social välfärdssystemen, ägande, nyttjande av resurser, bostäder, skola, vård, arbete, sysselsättning, brott och…

Läs hela blogginlägget här: Vad kan göras för ökad jämlikhet?