Vad är helvetet?

Blogginlägget är skrivet av Flammor.

Världsevangelisten Billy Graham har skrivit ett häfte om detta med helvetet. Oerhört många ser upp till denne Billy Graham som vunnit enorma skaror för Gud världen över. De som gör det borde också ha respekt för hans förkunnelse på det område som berör evighetsallvaret. Så här skriver Graham bland annat i sitt häfte: ”Nya testamentet är fullt av undervisning om helvetet. Jesus, Paulus, Johannes och Petrus talade om det. Om du accepterar någon del av Guds ord, måste du acceptera…

Läs hela blogginlägget här: Vad är helvetet?