Vad är arbetarlitteratur?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Vad är arbetarlitteratur? Det kan kort och gott förklaras som litteratur av arbetare, för arbetare, om arbetare. Teoribildningen kring arbetarlitteraturen är till stor del marxistisk, och utmärkande är att många av arbetarförfattarna var självlärda, och alltså inte hade samma traditionella utbildning som borgerliga författare. Exempel på arbetarlitteratur är romaner och noveller som skildrar strejker, arbetslöshet, arbetares liv och vardag, eller vikten av organisering. Arbetarlitteraturen kan ses som en motkraft till borgerlighetens monopol på idéer och åsikter, särskilt under arbetarrörelsens början.…

Läs hela blogginlägget här: Vad är arbetarlitteratur?