Vaccinerna mot covid-19

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Det stora problemet med covid-19 är olika länders och olika regeringars panik och panikartade åtgärder. De flesta regeringar i världen har överreagerat totalt. Dödligheten i covid-19 är låg och panikåtgärderna orsakar sannolikt fler dödsfall än sjukdomen i sig. Att stänga länder har varit en helt oproportionerlig reaktion som skapat fler problem än den löst. På grund av samma panik har också vaccinerna stressats fram. Det bäddar för att de inte testas ordentligt och inget vet egentligen hur bar de är…

Läs hela blogginlägget här: Vaccinerna mot covid-19