VaccinationsfuskBlogginlägget är skrivet av Nils Mohlin .

 Fusk och mygel har förekommit i alla tider. Det senaste exemplet är ett antal chefer och deras anhöriga som tränger sig före i vaccinationskön. Handlingen är tydligen enligt Mikael Damberg inte brottslig utan snarare en arbetsrättslig fråga.Dessa personer är en skam för samhället och handlingen är moraliskt vedervärdig. De bör omgående avlägsnas från sina poster, då de med all tydlighet visat sin olämplighet.Vi sjuttio plussare kommer väl med tiden att få våra sprutor. Även i denna åldersgrupp finns det exempel…

Läs hela blogginlägget här: Vaccinationsfusk