Ur Sverige NATO och Säkerheten

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Det skulle innebära en radikal kursomläggning om Sverige, i ett europeiskt politiskt klimat som långsiktigt och medvetet utvecklas mot mer integration och samarbete och med erfarenhet avlång egen fred, skulle söka anslutning till en militärallians som tar nationella och regionala motsättningar till utgångspunkt för sin existens. Den ledande makten i alliansen, USA, tillskriver sig själv en global ansvarsroll med prerogativ att ingripa militärt . En Natoanslutningskulle medföra någon grad av lojalitet vid sådana tillfällen. Detta skulle sätta den militära komponenten…

Läs hela blogginlägget här: Ur Sverige NATO och Säkerheten