Ur Kvinnans läkarbok…från 1948

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Nog har en hel del hänt. Jag läser i ”Kvinnans Läkarbok och Intima Rådgivare”, utgiven 1948:”Förord. Föreliggande bok avser att vara en kvinnans handbok. Den vill ge några enkla anvisningar beträffande de problem , som kunna yppa sig för kvinnan under olika åldrar, bland annat beträffande den fysiska och psykiska hälsan samt beträffande könsangelägenheter såväl utom som inom äktenskapet.En avdelning utgör en medicinsk rådgivare med särskild tonvikt lagd på kvinnosjukdomarna, och en annan avdelning ger korta utredningar av några juridiska…

Läs hela blogginlägget här: Ur Kvinnans läkarbok…från 1948