Ungas ointresse för skönlitteratur i reality-trendens tid?Blogginlägget är skrivet av Bokhyllan.

”I en tid då läsningen av skönlitteratur minskar, framför allt i de yngre åldrarna, måste alla initiativ i läsfrämjande riktning uppmuntras och alla goda förebilder lyftas fram.”Sid. 11″Den som någon gång försökt besvara frågan varför vi bör läsa skönlitteratur inser snabbt att det inte finns något enkelt och entydigt svar. Detta kan vara problematiskt men samtidigt är det ett tecken på litteraturens sällsamma förmåga att svara upp mot och tillgodose de mest skiftande behov hos olika läsare: den kan utmana,…

Läs hela blogginlägget här: Ungas ointresse för skönlitteratur i reality-trendens tid?