Tveksam klimatmärkning av mat

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Gunnar Rundgren, småbrukare och lantbrukskonsult, har skrivit en intressant artikel om klimatmärkningen av mat i tidningen ETC. Han har dessutom anmält den till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring. Orsaken till hans kritik är främst att mätningar av växthusgasutsläpp från livsmedel är helt otillförlitliga och för samma produkt kan det variera mycket kraftigt: Många av svagheterna har att göra med att jordbruksproduktionen inte är lika kontrollerbar och likartad som industriella processer. Klimatdeklarationerna utgår från genomsnittsvärden som men de verkliga utsläppen kan variera…

Läs hela blogginlägget här: Tveksam klimatmärkning av mat