turordningen måste vara helig

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Dagens ledare i UNT anser att det var motiverat att låta kungen gå före i vaccinationskön, men att det hade varit fel att låta statsministern gå före. Omöjligt att instämma. Ledarskribenten anser att det är symbolvärdet det handlar om. Men att statsministern inte ska gå för handlar omatt värna systemet. Inte lätt att hänga med. Är det inte så, i stället, att vi är så vana vid den särställning,som kungen har i flera avseenden och konstaterar att det är som…

Läs hela blogginlägget här: turordningen måste vara helig