Trafikverkets prognoser gynnar regelmässigt bilismen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

DN har granskat Trafikverkets prognoser och kommit fram till att de regelmässigt överdriver bilismen och regelmässigt underskattar tågtrafiken. Bilisternas tid värderas dessutom högre än tågresenärers. Resultatet är att bilvägar byggs trots att det egentligen inte behövs medan satsningar på tågtrafik uteblir. De samhälleliga vinsterna av utbyggda vägar överdrivs medan vinsterna från tågtrafiken underskattas. Missarna i prognoserna är omfattande. Antalet personkilometer för tåg i prognosen för 2030 nåddes redan 2019, enligt den officiella statistiken från Trafikanalys. Det var på samma sätt…

Läs hela blogginlägget här: Trafikverkets prognoser gynnar regelmässigt bilismen