Totalrenovera Sverige

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Totalrenovera Sverige – gryningstid för en Green New Deal för full sysselsättning, välfärd och klimatansvar! är en motion inlämnad inför Vänsterpartiets kongress 2021. Den har lämnats in av en lång rad medlemmar på flera håll i Sverige och stöds av några partidistrikt och partiföreningar. I olika former har liknande motioner tagits upp på tidigare kongresser i Vänsterpartiet men alltid röstats ner. Totalrenovera Sverige Svensk sjuk- och äldrevård stod dåligt rustade när pandemin slog till. Det fanns en utbredd kritik mot…

Läs hela blogginlägget här: Totalrenovera Sverige