Sveriges stora elproducenter

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Elproduktionen i Sverige domineras av ett fåtal stora produktionsbolag. Vattenfall AB som ägs av den svenska staten är störst, den finska statens Fortum som också kontrollerar Sydkraft (Uniper) näst störst och norska statens Statkraft tredjen störst. Vattenkraft står för den största delen av svensk elproduktion följt av kärnkraft, vindkraft och kraftvärme. De stora elproducenterna har inte investerat speciellt mycket i vindkraft, istället är det i huvudsak utländska finansbolag och pensionsfonder medan de sköts av mindre svenska elföretag eller vindkraftsföretag. Inget…

Läs hela blogginlägget här: Sveriges stora elproducenter