Sverige reagerar

Blogginlägget är skrivet av Flammor.

Detta leder till att Sverige sänder militära förband till Gotland. För några dagar sedan rapporterades om en ökad rysk militär aktivitet i sydöstra Östersjön, det har lett till att svenska militära förband har tillförts Gotland. ”– Vi har utökat sjöövervakningen i Östersjön samt den militära närvaron på ön, säger Tomas Ängshammar, kommunikationschef på Gotlands regemente. Vad ryssarna håller på med kan Ängshammar inte svara på. Däremot bekräftar han att militären ökat sin beredskap till följd av den ryska aktiviteten. –…

Läs hela blogginlägget här: Sverige reagerar