Sverige har blivit mer likt andra länder när det gäller skjutvapenvåld

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Brå har gjort en kartläggning av skjutvapenvåld och dödligt våld i en rad europeiska länder Kartläggningen visar att det under den studerade perioden, det vill säga från millennieskiftet och framåt, har skett en minskning av det dödliga våldet i Europa inklusive dödligt skjutvapenvåld. Nedgången har varit som mest markant i de länder som i början av perioden hade de högsta nivåerna av dödligt våld (Baltikum, Balkan, Finland samt Centraleuropa), vilket har lett till att de stora skillnader som tidigare fanns…

Läs hela blogginlägget här: Sverige har blivit mer likt andra länder när det gäller skjutvapenvåld