Svart ängstrollslända Sympetrum danae

Blogginlägget är skrivet av Rolfs Naturfotoblogg.

Svart ängstrollslända är vår minsta egentliga trollslända och vi kan finna den i nästan hela vårt land, förutom längs upp i fjällkedjan. Namnet kommer ifrån att hanen är nästan helt svart på bakkroppen. Mörknar när den blir äldre och gamla hanar kan vara nästan helt svarta. Honans bakkropp är gul och helt svart undertill. Även benen är helt svarta. Man ser den flyga på myrar, dammar, hedar, diken, mossor och näringsfattiga miljöer. Som nästan alla arter av trollsländor kan unga…

Läs hela blogginlägget här: Svart ängstrollslända Sympetrum danae