Strandskyddet är inte en del av allemansrätten

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Jag försvarar gärna allemansrätten men strandskyddet är inte en del av allemansrätten.Strandskyddet infördes på 1950 genom lagstiftning medan allemansrätten är en sedvanerätt på samma sätt som det fria fisket på Västkusten, i Sydsverige och i Norrland. I likhet med strandskyddet är däremot det fria fisket på Östkusten en lagstiftningsfråga, närmare bestämt en inskränkning av den enskilda fiskerätten genom lagändring. I Bohusläns skärgård och kanske också på en del andra håll har dock hamnar och bryggor i fiskelägen liksom  stränder betraktats…

Läs hela blogginlägget här: Strandskyddet är inte en del av allemansrätten