Stor antologi om biologisk mångfald

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Biologisk mångfald är sannolikt avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biologisk mångfald beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. I en ny antologi diskuterar forskare vad biologisk mångfald är, vilka problemen är och ger förslag på lösningar, i den mest heltäckande skrift om biologisk mångfald som hittills publicerats på svenska. Antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) handlar om…

Läs hela blogginlägget här: Stor antologi om biologisk mångfald