Stockholms undre värld – kontakter och strukturer

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Förundersökningen och åtalet mot 30 personer från flera olika kriminella nätverk avslöjar flera intressanta saker om hur de kriminella nätverken och gängen i Stockholm samarbetar och är strukturerade. Det finns tydliga tecken på samarbete mellan gäng från olika delar av Stockholm såsom Vårbynätverket, Hagsätranätverket, Shottaz, Dalennätverket och Rissnenätverket vilket bland annat tas upp i en artikel i DN: Polisutredningen har sedan i somras arbetats fram av ett tjugotal poliser på lokal, regional och nationell nivå. Materialet ger unika inblickar i Stockholms…

Läs hela blogginlägget här: Stockholms undre värld – kontakter och strukturer