Staten har ju ansvaret

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Den ojämlika skolan och förskolan är ett brott mot skollagstiftningen. Kunskapsnivån har under en lång följd av år sjunkit. Läraryrkets popularitet har minskat. Staten har inte förmått att få genomslag för sina lagar. Staten klarar dåligt sin styrande uppgift.Skolkommissionen har påpekat att staten måste få ett större inflytande, lärarna ska kunna klättra högre i karriären, och alla ska tvingas göra ett aktivt skolval. Utöver detta nämner kommissionen att man vill att en bestämmelse införs om att skolornas huvudmän och rektorer…

Läs hela blogginlägget här: Staten har ju ansvaret