Stärk strandskyddet

Blogginlägget är skrivet av Sven Tycker.

» Inte bara idag. I dagens Helsingborgs Dagblad finns en debattartikel från tre lärda herrar (Lars Emmelin, professor emeritus i miljöbedömning. Mårten Dunér, tekniskt råd, f d adjungerad professor i fysisk planering. Peter Schlyter, professor vid institutionen för fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola.) Den har rubriken: ”Genomför inte strandskyddsutredningens förslag.” Vad handlar detta då om? Mycket enkelt uttryckt så handlar Strandskyddet om att man inte får bebygga marken osv så att det inkräktar på Allemansrätten utmed vatten och vattendrag. Det gäller…

Läs hela blogginlägget här: Stärk strandskyddet