Stärk patientnämndernas roll

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Sverige har i en internationell jämförelse en hög grad av patientsäkerhet. Dock måste vi fortfarande se skador i vården som ett stort problem, trots att svensk sjukvård kännetecknas av hög kompetens hos personalen och av att vara sjukvårdstekniskt väl utvecklad.Med vårdskada avses ”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd”. Vårdskadorna har beräknats orsaka mer än100 000 extra vårdtillfällen, mer än 600 000…

Läs hela blogginlägget här: Stärk patientnämndernas roll