SPF positivt till Äldreomsorgslag. Men kommer den att betyda någonting?

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Stärk äldreomsorgen genom lagstiftningNyligen beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som ska ta fram en äldreomsorgslag och redovisa sitt förslag senast den 30 juni 2022.– Det är glädjande att regeringen i dag tillsatt en utredning om att i lag definiera äldreomsorgens uppdrag, kvalitet och innehåll. Detta bör främst ske i en förstärkt och utbyggd socialtjänstlag, kommenterade förbundsordförande Eva Eriksson.Tyvärr finns anledning att vara skeptisk. Kommer lagen att förändra verkligheten? Troligen inte. Det finns flera exempel på att en lag…

Läs hela blogginlägget här: SPF positivt till Äldreomsorgslag. Men kommer den att betyda någonting?