Spara med ISK konto

Blogginlägget är skrivet av Anita Birgitta Lindholm.

Idag finns det cirka 6 miljoner människor i Sverige som inte har ett långsiktigt sparande. Dom övriga cirka 4 miljoner har nån form av sparande och en del av dom sparar i ISK konto. Investeringssparkonto (ISK) är en schablonbeskattad sparform för privatpersoner . Som på ett enkelt sätt vill investera i aktier, fonder eller andra finansiella instrument. ISK infördes 1 januari 2012 och omfattas av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet, vilket – i kombination med de nya reglerna om avdragsrätt…

Läs hela blogginlägget här: Spara med ISK konto