Spännande siffror

Blogginlägget är skrivet av Sven Tycker.

» Berätta dom för SD. Några siffror:Under förra året, 2020, beviljades totalt 10.409 personer asyl i Sverige.Under samma år, 2020, beviljades 32.379 tillstånd att komma till Sverige för att arbeta.Av dessa kom 15.231 från länder utanför EU/EES. Den största gruppen av dessa var bärplockare och plantörer med 3.490 beviljade arbetstillstånd. Näst största gruppen var IT-arkitekter och systemutvecklare med 2.511. Än så länge i år har totalt 16.581 arbetstillstånd beviljats. En tredjedel av dessa med minst högskoleutbildning. Enligt Migrationsverkets prognoser beräknar man…

Läs hela blogginlägget här: Spännande siffror