Som framgångsrika medium så vågar vi prata om det som skaver – “Service-to-self” och narcissism i branschen

Blogginlägget är skrivet av Vivi Linde – Medium.

Både Camilla & Vivi har haft ett andligt & medialt högtryck i sommar.Hur långt kan man nå i sin mediala kunskap och hur hög information kan man få?Hur går det med skrivandet av våra böcker? Vad handlar dom om?Vi pratar om mikrokunsultationer via appen Kebitz och Silence sitter condition.Är att vara medium ett kall och bör man ta betalt för sin tjänst?“Service to the self” och narcissismen i branschen.Det betydelsefulla i att tjäna kollektivet.Det finns ett stort givande i vår…

Läs hela blogginlägget här: Som framgångsrika medium så vågar vi prata om det som skaver – “Service-to-self” och narcissism i branschen