Slöhet från kommunens sida

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Ett par kommunala frågor där slöhet tycks råda:1. Gång- och cykelvägar. En sträcka på 400 meter med separat gång-resp. cykelbana. Här cyklar man på cykelbanans högra sida och lämpligen går på gångbanans högra sida. Så kommer en sträcka med gemensam bana. Här ska man gå på den västra sidan och cykla på den högra. Den förra är cirka 2, 90 meter bred, den senare cirka 2, 80 meter bred. Bredden 2,90 meter är gränsen för när banorna blir separata. Vilka…

Läs hela blogginlägget här: Slöhet från kommunens sida