Skolavslutning

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Artikel skriven av mig. Publicerad i ett par tidningar Ansvar och lokalt inflytande EU fungerar inte som det var tänkt; att vara en freds- och miljöorganisation. Staten misslyckas med sin, genom lagstiftningen, styrande uppgift. Staten misslyckas med sitt verksamhetsansvar för till exempel, polisverksamheten. Landstingen och kommunerna lever inte upp till lagkrav på jämlik vård med hög kvalitet respektive jämlik förskola och skola med hög kvalitet. Landstingen styrs inte av dess politiker. Kommunerna delegerar allt mer av beslutanderätt till tjänstemän. Det blir allt…

Läs hela blogginlägget här: Skolavslutning