Skolan är i dag till stor del statlig

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Vissa saker och omständigheter, som man inte förstår, lämnar man. Andra däremot känns angelägna att komma underfund med. Till de sistnämnda hör vissa partiers krav på förstatligande av driften av viss region- respektive kommunverksamhet.Förstatliga skolan, med motiveringen att den är ojämlik. Förstatliga den dagliga driften av sjukvåden pågrund av att den är ojämlik. Jag har ställt frågor till partiledarna. Endast en har svarat (Sabuni).Staten har i dag ett ansvar för att verksamheterna i fråga ska vara jämlika. Uppenbarligen misslyckas staten…

Läs hela blogginlägget här: Skolan är i dag till stor del statlig