Skenkristna

Blogginlägget är skrivet av Flammor.

Skenkristendom kommer att vara påtagligt i den yttersta tiden. Så här sägs det om detta: ”ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!” 2 Tim. 3:5. Vi skall citera vad Lewi Pethrus skriver i sin skrift Ytlighet – ett tidens tecken, som ingår i hans samlade skrifter har han ett kapitel med rubriken KRISTENDOMENS VÄRSTA FIENDE – SKENKRISTENDOMEN Så här skriver Pethrus: ”Aposteln Paulus uppräknar i sitt andra brev till Timoteus tecknen på den…

Läs hela blogginlägget här: Skenkristna