Skärpt straff för utpekad gängledare i Göteborg

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Hovrätten har fastställt att den person som utpekats som ledare för ett kriminellt nätverk i Göteborg har gjort sig skyldig till förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt häleri. Hovrätten har vidare skärpt det utdömda fängelsestraffets längd. De båda medåtalade männen har frikänts från förberedelse till mord och grovt vapenbrott men dömts för grovt häleri respektive grovt häleri och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Hovrätten har funnit att det är bevisat att den s.k. gängledaren,…

Läs hela blogginlägget här: Skärpt straff för utpekad gängledare i Göteborg