Ska vi elda upp träden eller låta skogen stå?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Är ökat uttag av virke bra för klimatet? ”De skogsprodukter som varje år tas ut från skogarna minskar genom substitutionseffekter utsläppen med 40 miljoner ton. Om mer av biomassan i den avverkade skogen utnyttjades skulle klimatnyttan kunna höjas till 60 miljoner ton per år, mer än de årliga svenska utsläppen, 54 miljoner ton. Vid ökat uttag stiger alltså klimatnyttan ytterligare.” (Skogforsk) Skogsindustrin har — nästan — lyckats sälja in argumentet att biomassa ersätter fossila bränslen och att man därför skall…

Läs hela blogginlägget här: Ska vi elda upp träden eller låta skogen stå?