Ska det vara så svårt

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 För gång- och cykelvägar i kommunen finns normer när det gäller om banan skall vara en gemensam bana eller en uppdelad, markerad med en linje. Men, vem känner till dessa normer? En på hundra. Bredd 2,90 gemensam. bredd 3,0 uppdelad. Detta innebär att trafikanter ska byta sida under sin färd.Följden har blivit att få bryr sig eller att man inte vet vad som gäller.Gemensam gång- och cykelbana: På skylten inget streck mellan cykeln och fotgängaren. Gå på vänster sida, cykla…

Läs hela blogginlägget här: Ska det vara så svårt