September 2021: Portföljens 10 största innehav

Blogginlägget är skrivet av The Dividend Story.

Per den sista september innehöll portföljen 33 innehav, varav 28 olika aktier och 5 fonder. Av det totala portföljvärdet utgörs 4% av fonder, varpå således enskilda aktier utgör 96% av portföljvärdet. De 10 största innehaven, vilka framgår i tabellen nedan, står för 60% av portföljvärdet. Fyra innehav som har bidragit särskilt mycket till utvecklingen av […] The post September 2021: Portföljens 10 största innehav appeared first on The Dividend Story.

Läs hela blogginlägget här: September 2021: Portföljens 10 största innehav