Sara Granér – All I want for christmas is planekonomi

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

I dagens Sverige är litteraturen en av de viktigaste arenorna för kritisk diskussion av det kapitalistiska klassamhället. En anledning till att det är så är att det delvis råder ett annat ideologiskt klimat inom litteraturen än i andra delar av samhället. Medan det är näst intill omöjligt för en politiker att prata om saker som ”kapitalism” och ”klassorättvisor” kan man faktiskt som författare ta upp dem till debatt. Men litteraturen är också en viktig arena för dessa frågor av den…

Läs hela blogginlägget här: Sara Granér – All I want for christmas is planekonomi