Samtliga åtalade i Allra-målet frikända

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Stockholms tingsrätt har ogillat samtliga åtal i Allra-målet och avslagit Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd. Myndigheten hade krävt de åtalade på totalt drygt 23 miljoner dollar. Utgången i målet innebär att åklagarens yrkanden om näringsförbud, förverkande av pengar och yrkanden om företagsbot också avslagits. Rättens ledamöter var eniga, överens. Åtalen har i huvudsak byggt på att Svensk Fondservice AB (idag Allra) köpt värdepapper för pensionsmedel till ett för högt pris och att överpriset i varje fall till del använts så att…

Läs hela blogginlägget här: Samtliga åtalade i Allra-målet frikända