Samordningsnummer underlättar för den organiserade brottsligheten

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Det har framgått med all tydlighet att privatiseringar och avregleringar gynnat den organiserade brottsligheten. Privata utförare och upphandlingar har öppnat upp för kriminella företag att tjäna grova pengar på fusk med bidragssystem. I andra branscher har tillfälliga anställningar, bemanningsföretag och försämrat fackligt inflytande lett till att organiserad brottslighet brett ut sig med lönedumpning och dåliga arbetsförhållanden. Det är framförallt synligt i transportbranschen och byggbranschen. Minskat fackligt inflytande, dvs minskad demokrati på arbetsplatser har också lett till ökad lönedumpning genom arbetskraft…

Läs hela blogginlägget här: Samordningsnummer underlättar för den organiserade brottsligheten