Samboskap

Blogginlägget är skrivet av Flammor.

Här behövs en korrigering och omvändelse av det som gått fel under senare år. På ledarplats i Världen Idag skriver Olof Edsinger följande: ”Som protestanter berömmer vi oss av det reformatoriska arvet. ”Reformation” kommer av latinets reformatio, som i direkt översättning blir ”förnya” eller ”återge till sin ursprungliga form”. Därmed finns ett direkt samband mellan reformation och omvändelse; även det senare bör därför vara centralt i reformatorisk kristendom. Men omvändelse är också något svårt. I någon mening förutsätter det att vi…

Läs hela blogginlägget här: Samboskap