Runners World – En kombination av träning och meditation är bra för mental hälsa

Blogginlägget är skrivet av Hjärnfysik.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att fysiskt aktivitet motverkar depression. Löpning förändrar hjärnan. Det finns även starkt vetenskapligt stöd att meditation motverkar depression. Meditation förändrar också hjärnan.Om träning och meditation var för sig är bra för psykisk hälsa, då kanske en kombination av båda är ännu bättre? I en studie från 2016 testades den hypotesen. Det visade sig att en kombinationen av meditation och träning två gånger i veckan i två månader, minskadeLäs fortsättningen här

Läs hela blogginlägget här: Runners World – En kombination av träning och meditation är bra för mental hälsa