Rksda´n 17 november

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 17 november 2021Beslut i korthet Riksdagsbeslut 17 november•Reglerna som gäller upphandling ska förenklas (FiU14)•Processen med projektbidrag för krisberedskap ska förbättras (FöU3)•Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (JuU5)•Möjligheterna att använda tidiga förhör som bevis ska utökas (JuU6)•Fler mål i domstolar ska kunna avgöras på handlingarna (JuU7)•Straffet för våld och kränkningar i nära relationer ska skärpas (JuU8)•Ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet kan bli återbetalningsskyldiga (KU3)•Sekretess hos kommissionen som granskar arbetet med att få två svenska medborgare frigivna utomlands (KU8)•Skrivelse om…

Läs hela blogginlägget här: Rksda´n 17 november